بیمه روستایی

بیمه روستاییان و عشایر از طرف دولت برای رفاه روستاییان ایجاد شده است و می تواند سبب دستگیری در ایام کهنسالی ، ازکار افتادگی و یا بازماندگان بیمه شدگان باشد

مزایا

  • بدون نیاز به کارت پایان خدمت
  • قابل انتقال سابقه به تامین اجتماعی و برعکس
  • برای دانشجویان ، زنان خانه دار ، و مسائل خانگی و حتی افراد بیکار
  • بازنشستگی ، بازماندگان ، از کار افتادگی

شرایط و مدارک ثبت نام

  • سن 18 تا 50 سال باشند
  • بیمه تامین اجتماعی نداشته باشد
  • اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی خود و همسر (در صورت متاهل بودن) + یک قطعه عکس
  • حضور با مدارک در دهیاری روستای بیدگنه (شماره پیامک 09196649391)

راهنمای دریافت شناسه پرداخت

بخشنامه سطوح درآمدی مبنای وصول حق بیمه سال ۱۴۰۲

سطح درآمدی 1حق بیمه یکسال:
7500000 ریال

مستمری ماهانه
8300000 ریال
*درصورت اتمام دوره بیمه پردازی یکسال

سطح درآمدی 2حق بیمه یکسال:
9000000 ریال

مستمری ماهانه
10000000 ریال
*درصورت اتمام دوره بیمه پردازی یکسال

سطح درآمدی 3حق بیمه یکسال:
11100000 ریال

مستمری ماهانه
12300000 ریال
*درصورت اتمام دوره بیمه پردازی یکسال

سطح درآمدی 4حق بیمه یکسال:
13800000 ریال

مستمری ماهانه
15300000 ریال
*درصورت اتمام دوره بیمه پردازی یکسال

سطح درآمدی 5حق بیمه یکسال:
17100000 ریال

مستمری ماهانه
19000000 ریال
*درصورت اتمام دوره بیمه پردازی یکسال

سطح درآمدی 6حق بیمه یکسال:
23000000 ریال

مستمری ماهانه
21000000 ریال
*درصورت اتمام دوره بیمه پردازی یکسال

سطح درآمدی 7حق بیمه یکسال:
25500000 ریال

مستمری ماهانه
28300000 ریال
*درصورت اتمام دوره بیمه پردازی یکسال

سطح درآمدی 8حق بیمه یکسال:
30600000 ریال

مستمری ماهانه
34000000 ریال
*درصورت اتمام دوره بیمه پردازی یکسال

سطح درآمدی 9حق بیمه یکسال:
36300000 ریال

مستمری ماهانه
40300000 ریال
*درصورت اتمام دوره بیمه پردازی یکسال

سطح درآمدی 10حق بیمه یکسال:
42600000 ریال

مستمری ماهانه
47300000 ریال
*درصورت اتمام دوره بیمه پردازی یکسال